Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy Żegocina

maffek

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXXV Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021r. o godz. 13 -tej. sala narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XXXV/254/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2021-2032.

3. Uchwała Nr XXXV/255/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2021r.

4. Uchwała Nr XXXV/256/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2022-2032.

5. Uchwała Nr XXXV/257/2021 Uchwalenie budżetu Gminy Żegocina na 2022 r.

6. Uchwała Nr XXXV/258/2021 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Żegocina.

7. Uchwała Nr XXXV/259/2021 w sprawie w sprawie przyjęcia do realizacji od Gminy Lipnica Murowana zadania publicznego jakim jest prowadzenie środowiskowego domu samopomocy.

8 Uchwała Nr XXXV/260/2021 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów.

9. Uchwała Nr XXXV/261/2021 w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych oraz określenie zasad na jakich radnym przysługują diety oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

10. Uchwała Nr XXXV/262/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina.

11. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji.

12. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

13. Interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Gołąb

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj
Kategorie
Komunikaty