Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Gminy Żegocina

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców,

że XXXVI Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 3 luty 2022r.  o godz. 16-tej. sala  narad Urzędu Gminy Żegocina.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 

1. Otwarcie  XXXVI Sesji Rady Gminy.

2. Uchwała Nr XXXVI /263/2022 w sprawie utworzenia Publicznego  Żłobka „Kolorowy Świat Malucha” w Żegocinie.

3. Uchwała Nr XXXVI/264/2022 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Gminy Żegocina na lata 2022-2026.

4 .Uchwała Nr XXXVI/265/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla   Gminy  Żegocina na lata 2022-2030.

5 .Uchwała Nr XXXVI/266/2022 w sprawie petycji Fundacji im. Nikoli Tesli, wzywającej Radę Gminy Żegocina do przyjęcia uchwał: o zakazie stosowania na obszarze Gminy Żegocina „maseczek ochronnych”, o zakazie stosowania kwarantann i izolacji oraz o zakazie stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów).

6. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski i zapytania.


9. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

 

W związku z aktualna sytuacją epidemiczną, zostaje ograniczony udział mieszkańców w obradach  XXXVI  Sesji Rady Gminy.

Mieszkańców – zainteresowanych zapraszam do obejrzenia transmisji z sesji na żywo tutaj

Kategorie
Komunikaty