1.286,822 ZŁ WSPARCIA DLA GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

Gmina Żegocina jest jedną z 82 gmin z województwa małopolskiego, które zostały objęte wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Dofinansowanie ma na celu zrekompensowanie strat, jakie gminy górskie poniosły w związku z ograniczeniem ruchu turystycznego w wyniku pandemii COVID-19.

Dzięki temu, Gmina Żegocina otrzyma 1.286,822 zł dotacji, która zostanie przeznaczona na poprawę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w naszej gminie.

Serdecznie gratuluję samorządom z naszego regionu zgłoszenia do programu ciekawych pomysłów i rozwiązań. Gorąco ufam, iż po ukończeniu zaplanowanych inwestycji znacząco zwiększy atrakcyjność turystyczna zarówno Ziemi Bocheńskiej, jak i Ziemi Brzeskiej. – mówił poseł Stanisław Bukowiec, dziękując włodarzom gmin, które otrzymały dofinansowanie. 

Kategorie
Komunikaty