18 LAPTOPÓW DLA UCZNIÓW Z GMINY ŻEGOCINA

kmirowska

W ramach projektu Konkursu Grantowego zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Gmina Żegocina zakupiła 18 sztuk laptopów które będą wykorzystane do zdalnego prowadzenia zajęć szkolnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ww. sprzęt zostanie wypożyczony uczniom na czas wykonywania nauki zdalnej.

- Laptopy zostały rozdysponowane do szkół proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce, tj.: 3 dla SP w Rozdzielu, 3 dla SP w Bytomsku, 4 dla SP w Żegocinie, 4 dla ZS w Żegocinie i 4 dla SP w Łąkcie Górnej. Urządzenia trafią do najbardziej potrzebujących uczniów - tych z ubogich i wielodzietnych rodzin . - mówi Wójt Gminy Wojciech Wrona.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

loga.jpg
uploads/2020/04/zdalna-szkola/9356764913324570836194604967396635811250176n.jpg
uploads/2020/04/zdalna-szkola/93687069307282700255143105086751537627136n.jpg
Kategorie
Komunikaty