2 LATA KADENCJI WÓJTA WOJCIECHA WRONY

kmirowska

20 listopada minęły 2 lata, odkąd objąłem urząd Wójta Gminy Żegocina. Z głową pełną pomysłów, a sercem pełnym zapału rozpocząłem pracę na rzecz naszej Małej Ojczyzny, traktując ją przede wszystkim jako misję stworzenia miejsca przyjaznego Mieszkańcom, turystom i inwestorom.

Był to czas wytężonej pracy na rzecz poprawy infrastruktury, rozwoju turystyki, podwyższania poziomu oświaty, poprawy bezpieczeństwa, a także zadbania o stronę wizualną i estetyczną naszej gminy. Co ważne, na wiele z wymienionych wyżej rzeczy udało się pozyskać dofinansowania zewnętrzne. Choć pandemia COVID-19 znacznie pokrzyżowała moje plany na rok 2020 mam nadzieję, że jest to kwestia wyłącznie przesunięcia ich realizacji w czasie, a nie całkowitej rezygnacji.

Wszystko, czego udało mi się dokonać w trakcie tych 2 lat, nie jest wyłącznie moją zasługą. Każde działanie to efekt współpracy z różnymi osobami, jednostkami i instytucjami. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, z którym miałem zaszczyt współpracować: Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie wraz z Panem Wojewodą, Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie wraz z Panem Marszałkiem, Starostwu Powiatowemu w Bochni z Panem Starostą na czele, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wszystkim Radnym, Kierownikom referatów oraz pracownikom Urzędu Gminy w Żegocinie, Dyrektorom Szkół  i Przedszkoli, jednostkom organizacyjnym z terenu gminy Żegocina, Sołtysom, Komendantom oraz druhom strażakom gminnych jednostek OSP, Księżom proboszczom, Stowarzyszeniom i przede wszystkim Wam drodzy Mieszkańcy, którzy 2 lata temu obdarzyliście mnie kredytem zaufania.

Mam nadzieję, że przez kolejne 3 lata będę mógł wspólnie z Państwem realizować ambitne plany i zamierzenia, aby miejsce gdzie mieszkamy i z którym wiążemy plany naszych rodzin, było miejscem przyjaznym, pięknym i bezpiecznym.

Wojciech Wrona

Wójt Gminy Żegocina
Kategorie
Komunikaty