4 maja ruszą hotele, centra handlowe i rehabilitacja lecznicza

0 Komentarzy

Powrót do normalności został podzielony na etapy. Całkowite odmrożenie gospodarki i życia codziennego Polaków zależy od rozwoju epidemii w kraju. Stale obserwujemy sytuację epidemiczną, analizujemy dynamikę przyrostu zachorowań, a także monitorujemy wydolność służby zdrowia. Na tej podstawie podejmujemy decyzję. 

Właśnie dlatego 4 maja 2020 r. przyspieszamy niektóre zmiany. 

Działalność gospodarcza – otwarte centra handlowe i hotele

Od poniedziałku 4 maja 2020 roku znosimy istotne ograniczenia w handlu.

 • Centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe otwarte, ale z limitem osób i bez spożywania posiłków

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 – czyli centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe – zostaną otwarte. 

Wprowadzamy jednak limit osób. Na 1 osobę musi przypadać 15m2 powierzchni handlowej. Co ważne – do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Uwaga! W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

 • Hotele i noclegi ruszą, ale bez basenów i siłowni

Do tej pory hotele co do zasady nie przyjmowały gości – z wyjątkiem osób w delegacji i w kwarantannie. Znosimy ten zakaz. Usługi hotelarskie i noclegowe będą mogły być świadczone pod warunkiem, że zachowane będą szczególne zasady bezpieczeństwa.

Ważne!  W hotelach i obiektach noclegowych ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych – np. siłowni, sal pobytu, basenów.

 • Sklepy budowlane czynne w weekendy

Uchylamy dotychczasowy zakaz handlu w weekendy dla wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych.

Życie społeczne – pójdziesz na rehabilitację leczniczą i do muzeum

Po weekendzie majowym do większej normalności wróci również życie społeczne. 

 • Biblioteki i muzea

Uchylamy zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Ważne! Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 • Rehabilitacja lecznicza

Osoby chore i cierpiące na dolegliwości bólowe będą mogły od 4 maja korzystać z rehabilitacji leczniczej. 

Uwaga! Salony masażu nadal pozostają zamknięte!

6 maja otwieramy żłobki i przedszkola – w wyjątkowych sytuacjach samorządy mogą je zamknąć

Dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli. Od środy 6 maja organy prowadzące te placówki mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważne! Ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach.

Ważne! Jednostka samorządu terytorialnego na podstawie dotychczasowych przepisów ogólnych może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:

 • przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
 • gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19. 

Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa 

Stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).
 • Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.

Premier: Znosimy kolejne ograniczenia. Otwieramy boiska, wraca ekstraklasa

4 maja otwarte zostaną niektóre obiekty sportowe. Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy będą wznowione 29 maja, a żużlowej ekstraligi 12 czerwca. Sportowcy przygotowujący się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich w Spale i Wałczu. 

Chcemy przejść do powrotu do normalności sportowej w najbliższych tygodniach i miesiącach 

– powiedział Mateusz Morawiecki przedstawiając   plan nowej sportowej rzeczywistości . Podkreślił, że sport jest działem istotnym dla gospodarki narodowej, ale wpływa także na kondycję i zdrowie Polaków. Przypomniał, że pierwszy etap powrotu do "nowej rzeczywistości" został już uruchomiony i dzięki niemu możliwe jest indywidualne trenowanie np. w parkach i lasach. 

Premier zaznaczył, że sukces w sporcie zależy od trzech głównych czynników: taktyki, dyscypliny i konsekwencji.

Poprzez te etapy otwierania sportu, przedstawiamy możliwości zarówno dla najmłodszych, jak i dla najstarszych, dla sportu amatorskiego i zawodowego

– powiedział.

DRUGI ETAP

Od 4 maja udostępnione  zostan ą następujące obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym

Maksymalnie do 6 osób.

·         Stadiony sportowe (piłkarskie, lekkoatletyczne i inne), 

·         boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki), 

·         infrastruktura zewnętrzna do uprawiania sport ó w motorowych oraz lotnictwa, 

·         pola golfowe, 

·         ośrodki jeździeckie oraz otwarte obiekty takie jak: strzelnice, tory łucznicze, tory gokartowe, tory wrotkarskie i rolkowe.  

Maksymalnie do 2 osób.

·         Infrastruktura zewnątrzna do uprawiania sport ó w wodnych: kajak, łódka, rower wodny 

Maksymalnie 4 osóby na jeden kort:

·         Kort y  tenisowe: otwarte i półotwarte. 

W przypadku korzystania z infrastruktury o charakterze otwartym będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa

·         zachowanie dystansu społecznego, 

·         obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),

·         ograniczona liczba os ó b,

·         weryfikacja uczestnik ó w (zgłoszenie do zarządcy os ó b wchodzących na obiekt), 

·         brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 

·         dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 

·         obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

·         korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu. 

TRZECI ETAP

Zajęcia sportowe w salach i halach szkolnych  

Maksymalnie sześcioosobowe grupy .

·         Treningi grupowe w sportach zawodowych.

·         Otwarcie kolejnych ośrodków sportowych dla olimpijczyków i zawodowców.

CZWARTY ETAP

Udostępnienie infrastruktury o charakterze zamkniętym   związanych ze sportem, rozrywkową i rekreacją: 

·         Kluby: fitness, taneczne, tenista stołowego, sqasha, badmintona, basenów, siłowni, kręgielni, parków trampolin, skateparków, ścianek wspinaczkowych i inne.

·         Imprezy sportowe na otwartej przestrzeni do 50 osób, bez udziału publiczności. 

 

Zasady korzystania z infrastruktury o charakterze zamkniętym: 

·         zachowanie dystansu społecznego, 

·         zasłanianie twarzy (w zależności od rodzaju uprawianego sportu),  

·         ograniczona ilość osób, 

·         weryfikacja uczestników, zgłaszanie osób wchodzących na obiekt, 

·         brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),  

·         dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie, 

·         obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 

·         korzystanie z osobistego sprzętu treningowego (np. rakiety tenisowe, kask, etc.).  

Powr ó t PKO Ekstraklasy 

Kluby piłkarskie PKO Ekstraklasy będą, w ścisłym reżimie sanitarnym, wracać w pierwszej kolejności do treningów, a następnie do rywalizacji sportowej. Opracowano harmonogram, który będzie na bieżąco modyfikowany, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

W pierwszej kolejności, zawodnicy oraz członkowie sztab ó w szkoleniowych odbędą obowiązkową 14-dniową izolację. Następnie zostaną otwarte wybrane obiekty na potrzeby trening ó w indywidualnych, później rozpoczną się treningi w grupach kilkuosobowych oraz treningi drużynowe. W tym momencie, szacuje się, że 27. kolejka PKO Ekstraklasy odbędzie się w terminie 29-31 maja.

Żużlowa PGE Ekstraliga 

Możliwość powrotu do sportowej rzeczywistości, w ścisłym reżimie sanitarnym przy zachowaniu wszystkich środk ó w ostrożności, będą mieli także zawodnicy żużlowej PGE Ekstraligi. 8 maja zawodnicy oraz mechanicy rozpoczną obowiązkową 14-dniową izolację. Kolejnym etapem będzie rozpoczęcie 14-dniowego okresu treningowego. Rozpoczęcie rozgrywek PGE Ekstraligi bez udziału kibic ó w, w tym momencie, jest planowane na 12 czerwca. 

COS-OPO Spała i Wałcz otwarte dla zawodnik ó

9 maja rozpoczną się pierwsze treningi.  Zawodnicy oraz sztaby szkoleniowe pojawią się w obu obiektach po odbyciu obowiązkowej 14-dniowej izolacji.  

Nasze obiekty, które zostaną uruchomione będą otwarte w zachowaniu dystansu społecznego i ze wszystkimi ograniczeniami, które muszą być zachowane 

– powiedziała m inister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk. Jak dodała 

Sport odgrywa ogromną rolę w profilaktyce zdrowotnej, dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu. 

zródło: gov.pl

Kategorie
Komunikaty