51. NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA, 30.08.2023

kmirowska
31-08-2023

W środę 30 sierpnia odbyła się 51. Sesja Rady Gminy Żegocina zwołana w trybie nadzwyczajnym. Po powitaniu zgromadzonych przez Przewodniczącego Rady Grzegorza Gołębia i przegłosowaniu porządku obrad nastąpiło odczytywanie poniższych uchwał:

- Uchwała Nr LI/382/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na realizację zadania pn. ”Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”.

- Uchwała Nr LI/383/2023 w sprawie zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2023r.

- Uchwała Nr LI/384/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2023-2032.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy podziękował Radnym za obecność i zakończył obrady 51. nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Żegocina.

Kategorie
Komunikaty