76. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO - 01.08.2020

kmirowska

1 sierpnia 2020 roku o godzinie 17:00 mieszkańcy Gminy Żegocina zgromadzili się przed pomnikiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej, aby tradycyjnie już upamiętnić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego.

Punktualnie o 17.00 rozległ się dźwięk syren, jako upamiętnienie godziny „W”, w której to 76. lat temu rozpoczęło się powstanie zbrojne przeciwko okupującym polską stolicę wojskom niemieckim. Kiedy syreny ucichły, zgromadzeni w podniosłym nastroju odśpiewali Hymn Polski. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, który powitał wszystkich mieszkańców i podziękował za udział w uroczystości. Po krótkim przemówieniu, ks. proboszcz Janusz Czajka odmówił modlitwę za poległych w walkach za Ojczyznę. 

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na wykład okolicznościowy mgr Dominika Guzika - pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, który przypomniał rolę kapłanów podczas Powstania Warszawskiego.  Następnie delegacje i poczty sztandarowe złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Stefana Bohanesa.

Na zakończenie, współorganizator sobotniej uroczystości, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej – Halina Pączek podziękowała wszystkim za przybycie i upamiętnienie tego niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach Polskiej historii. 

uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3507.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3509.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3510.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3511.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3512.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3514.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3516.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3517.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3518.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3519.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3520.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3521.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3522.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3524.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3525.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3527.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3529.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3494.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3499.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3500.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3503.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3504.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3505.jpg
uploads/2020/08/rocznica-powstania/dscf3506.jpg
Kategorie
Komunikaty