PROMESA NA REMONT DROGI GMINNEJ ROZDZIELE-LASKOWA

kmirowska

W minionym tygodniu Gmina Żegocina otrzymała promesę w kwocie 414.079,00 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizacje zadania pn. Remont drogi gminnej nr 580390 Rozdziele – Laskowa w Rozdzielu.

Łącznie w ramach zadania zostanie na odcinku 1,317 km wyremontowana nawierzchnia, uzupełnione kruszywem zostaną pobocza, oczyszczone rowy oraz wykonane zostaną przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i  oznakowaniem aktywnym a także zamontowane zostaną bariery, poręcze ochronne, radar oraz oznakowanie pionowe. 

Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020 – 2021. Szacowana całkowita wartość zadania wynosi 902.588,50 zł ale ostateczną kwotę poznamy dopiero po wyborze wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

uploads/2020/04/promesa/dscf2734-duzy.JPG
uploads/2020/04/promesa/dscf2736-duzy.JPG
uploads/2020/04/promesa/dscf2738-duzy.JPG
uploads/2020/04/promesa/dscf2739-duzy.JPG
Kategorie
Komunikaty