AKCJA SZYCIA MASECZEK – PODZIĘKOWANIA

kmirowska

Od dnia, w którym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki ogłosiło akcję szycia maseczek ochronnych, minęło 21 dni. W tym czasie, 28 Pań, które odpowiedziały na tę prośbę, uszyło 5673 maseczki! 

W tym miejscu chcielibyśmy ogromnie podziękować wszystkim zaangażowanym za okazane serce oraz bezinteresowną pomoc. 

Szczególne podziękowania należą się dla: Pani Barbary Szewczyk, Pani Janiny Zapiór, Pani Danuty Tatkowskiej, Pani Małgorzaty Kmiecik, Pani Marii Paruch, Pani Czesławy Janiczek, Pani Elżbiety Bednarczyk, Pani Anieli Surma oraz Pani Krystyny Jurkowskiej. 

Dziękujemy także: Pani Wandzie Kłusek, Pani Beacie Dudzic, Pani Annie Zbyrowskiej, Pani Czesławie Waligóra, Pani Monice Kolarz, Pani Katarzynie Matuszyk-Burczak, Pani Barbarze Kępa, Pani Sylwii Dudziak, Pani Agacie Bobowskiej, Pani Zofii Grabskiej, Pani Krystynie Kowalczyk, Pani Jolancie Mazurkiewicz, Pani Elżbiecie Zelek, Pani Ewie Grabiarz, Pani Marii Piech, Pani Annie Wrona, Pani Monice Książka-Leśniak, Pani Monice Paruch oraz Pani, która chciała pozostać anonimowa. 

To dzięki Wam, maseczki trafiły do wszystkich Mieszkańców naszej Gminy i będą służyć ich zdrowiu w tych ciężkich czasach. 

W imieniu Wójta Gminy Żegocina oraz Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Turystyki – DZIĘKUJEMY!

Kategorie
Komunikaty