Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Żegocina

INFORMACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiczną na terenie naszego kraju, Wójt Gminy Żegocina podaje poniżej informacje o sposobie załatwiania spraw urzędowych.

Urząd Gminy jest czynny codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 16:30
wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się w sposób ciągły poprzez dziennik podawczy znajdujący się na parterze budynku. Wszelkie sprawy i wnioski są załatwiane na bieżąco, bez żadnych zakłóceń i zwłoki. Urząd nie odsyła interesantów.

Zwracam się ponadto z prośbą, aby sprawy niewymagające osobistej wizyty w Urzędzie były załatwiane:

- telefonicznie,

- za pomocą poczty elektronicznej : gmina@zegocina.pl ,

- pocztą tradycyjną,

Przypominam o konieczności przestrzegania obowiązującego reżimu sanitarnego:

Przed wejściem do budynku urzędu interesant zobowiązany jest do:

1) dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się na parterze

2) zachowania bezpiecznej odległości min. 1,5 m

3) zasłonięcia nosa i ust maseczką ochronną, przyłbicą lub chustą, zapewnioną we własnym zakresie

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i wyrozumiali.

Wojciech Wrona

Wójt Gminy Żegocina

Kategorie
Komunikaty