Aktualności - Archiwum

NOWE URZĄDZENIA NA PLACU ZABAW W BYTOMSKU

Data dodania: 02.06.2023 godz. 09:30

Została zakończona i odebrana  inwestycja pn. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę dwóch placów zabaw przy Szkole Podstawowej miejscowości Bytomsko realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strateg...

Czytaj artykuł

ZAPISY NA DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI 2023

Data dodania: 07.06.2023 godz. 12:00

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.607.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegoc...

Czytaj artykuł

ZAKOŃCZONO REMONT REMIZY OSP W BYTOMSKU

Data dodania: 07.06.2023 godz. 19:30

Zostało zakończone i odebrane zadanie pn. Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, turystycznej oraz kulturalnej poprzez remont budynku OSP w miejscowości Bytomsko realizowane w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z ...

Czytaj artykuł

70-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO "LAS"

Data dodania: 10.06.2023 godz. 22:30

W sobotę 10 czerwca 2023 roku miał miejsce jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego „Las" z siedzibą w Kłaju. Koło „Las" gospodaruje na terenie gminy Trzciana oraz Żegocina, w obwodzie łowieckim nr 137 Nadleśnictwa Brzesko.

Czytaj artykuł

Konkurs na stanowisko Dyrektora

Data dodania: 13.06.2023 godz. 12:30

Zarządzenie nr 0050.629.2023.Z Wójta Gminy Żegocina z dnia 12 czerwca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie, 32-731 Żegocina 50. Zarządzenie nr 0050.628.2023.Z Wójta Gmi...

Czytaj artykuł

Debata nad raportem o stanie Gminy Żegocina

Data dodania: 14.06.2023 godz. 08:30

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu 28 czerwca 2023 r /środa/ o godz .15.30 w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Żegocin...

Czytaj artykuł

ZAPROSZENIE NA II GMINNĄ SPARTAKIADĘ SENIORÓW

Data dodania: 14.06.2023 godz. 14:30

Klub Seniora "Żegota", przy współpracy z Wójtem Gminy Żegocina, CKSiT w Żegocinie, PSP w Żegocinie i grupą wolontariuszy organizuje w dniu 17 czerwca 2023 roku (sobota) "II Gminną Spartakiadę Seniorów".

Czytaj artykuł

II GMINNA SPARTAKIADA SENIORÓW – 17.06.2023

Data dodania: 17.06.2023 godz. 17:00

W sobotę 17 czerwca, na boiskach sportowych przy szkole podstawowej w Żegocinie odbyła się II Gminna Spartakiada Seniorów zorganizowana przez Klub Seniora „Żegota" w Żegocinie, a sfinansowana z budżetu Gminy Żegocina.

Czytaj artykuł

Anonimowa ankieta dla mieszkańców gminy Żegocina

Data dodania: 30.06.2023 godz. 12:30

W związku z istotnym problemem społecznym jakim jest przemoc domowa zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród miesz...

Czytaj artykuł

Anonimowa ankieta dla dzieci i młodzieży z Gminy Żegocina.

Data dodania: 30.06.2023 godz. 12:30

W związku z istotnym problemem społecznym jakim jest przemoc domowa zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest zdiagnozowanie zjawiska przemocy domowej oraz stanu wiedzy na temat przemocy wśród dzieci i młodzie...

Czytaj artykuł
Kategorie
Komunikaty