Szanowni Mieszkańcy!

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku istnieje obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) . Obowiązek ten spoczywa na wszystkich właścicielach/zarządcach budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym także budynków gospodarczych, jak i obiektów usługowych.

Za nie zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej ewidencji grożą kary administracyjne od 500 zł do 5000 zł.


Poniżej podajemy terminy dla złożenia deklaracji:

  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
  • deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć przez Internet przy pomocy profilu zaufanego/e-dowodu pod linkiem: zone.gunb.gov.pl , bądź w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Żegocinie osobiście, lub drogą pocztową.

ceeb-w-pigulce.jpg