CMENTARZ W ŻEGOCINIE: WYBRUKOWANA ALEJKA, NOWE OŚWIETLENIE I BRAMA

kmirowska

W poniedziałek 26 października miał miejsce odbiór prac na cmentarzu parafialnym w Żegocinie, a zakres obejmował wybrukowanie alejki kostką granitową, wykonanie odwodnienia oraz montaż lamp. Odnowiono też podjazd i bramę wjazdową. Wycięto kilka starych, potężnych drzew, które groziły zawaleniem na nagrobki, a także usunięto ponad 20 korzeni znajdujących się wzdłuż alejki. 

Na tę inwestycje udało się pozyskać 100% dofinansowania z funduszu Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego - 105.254,81 zł. Prace związane z zakupem i montażem lamp oraz instalacją nowego nagłośnienia wspomógł ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, a prace nadzorował Pan Józef Bubula. Wiele prac budowlanych wykonali lokalni sponsorzy oraz ludzie dobrej woli. 

- Szczególnie dziękuję Pani Joannie Florkiewicz-Kamieniarczyk – Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego za przychylność i pomoc finansową, dziękuję Księdzu Proboszczowi Bogusławowi Pasierbowi za bardzo dobrą współpracę oraz pomoc zarówno duchową jak i materialną. Dziękuję również wykonawcy robót firmie F.H.U. Nowak, Tomasz Nowak z Kamionnej. Dziękuję wszystkim sponsorom, druhom strażakom oraz osobom bezinteresownie zaangażowanym w prace. Mimo, że 1 listopada nie spotkamy się na tradycyjnej, uroczystej Mszy na cmentarzu, mam nadzieję, że inwestycja posłuży wszystkim Mieszkańcom przez wiele następnych lat. mówił Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona.

uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4176.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4178.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4180.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4181.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4182.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4191.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4192.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4193.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/1.jpg
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4183.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/dscf4187.JPG

Alejka w trakcie prac:

uploads/2020/10/nowa-alejka/przed-1.JPG
uploads/2020/10/nowa-alejka/przed-6.JPG
Kategorie
Komunikaty