ĆWICZENIE RENEGADE/SAREX

ĆWICZENIERENEGADE/SAREX– informujemy, że w dniach 17-21 maja 2021 r. odbędzie się ćwiczenie RENEGADE/SAREX-20 o zasięgu krajowym z wykorzystaniem systemów alarmowania wojsk i ludności cywilnej. W ramach ćwiczenia w dniu 20 maja 2021 r. w godz. od 8.00 do 11.00 planowane jest użycie sygnałów alarmowych (sygnał akustyczny emitowany przez syreny alarmowe) dotyczących zagrożenia z powietrza

Podstawa prawna.

Zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w  sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96), komunikat o przeprowadzanym ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania z wykorzystaniem systemu alarmowania wojski ludności cywilnej, należy umieścić w środkach masowego przekazu, z 24 – godzinnym wyprzedzeniem.


Kategorie
Komunikaty