Czasowe wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Żegocina

Szanowni Mieszkańcy !

Mając na uwadze fakt czasowego ograniczania dostępu obywateli do coraz większej liczby instytucji publicznych, w tym m. in. sądów i urzędów, ze względu na dużą liczbę osób, które na co dzień odwiedzają urząd i jednostki organizacyjne gminy, a co za tym idzie zwiększone ryzyko potencjalnego zarażenia wirusem – w trosce o Państwa zdrowie, a także zdrowie pracowników, zdecydowaliśmy o czasowym wyłączeniu bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Żegocina, od 16 marca 2020 r. do odwołania. W tym okresie zamknięte pozostają również jednostki organizacyjne podległe gminie.

Prosimy również aby sprawy, które nie wymagają natychmiastowego załatwienia odłożyć w czasie.

Zwracam się do Państwa z prośbą, aby w najbliższych dniach kontaktować się z Urzędem i jednostkami przede wszystkim:

 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmina@zegocina.pl

- pocztą tradycyjną

- telefonicznie pod nr 14 6484520 lub

Szczegółowy wykaz danych kontaktowych znajduje się w poniższym linku:

https://bip.malopolska.pl/ugzegocina,m,198996,struktura-urzedu.html

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych Referatów.

Wszelkie płatności prosimy regulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej na numery rachunków bankowych znajdujące się na naszej stronie internetowej www.zegocina.pl . Informacje dotyczące wysokości opłat można uzyskać telefonicznie.

Zwracam się także z apelem do Was Szanowni Mieszkańcy, abyście w tym trudnym okresie zwrócili szczególną uwagę na osoby w swoim najbliższym otoczeniu, zwłaszcza starsze lub samotne i w miarę możliwości udzielili im wsparcia lub zgłosili taką potrzebę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr tel. 14 6132002.

Ponadto przypominam, że wszyscy obywatele Polski wracający z zagranicy będą poddani obowiązkowej

14-dniowej kwarantannie domowej.

Bądźmy w tym trudnym czasie odpowiedzialni i wyrozumiali.

Wojciech Wrona

Wójt Gminy Żegocina

Kategorie
Komunikaty