CZESŁAW PĄCZEK UHONOROWANY MEDALEM „W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE"

kmirowska

W 100-lecie powstania Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, czyli biskupstwa polowego (diecezja wojskowa) Kościoła Katolickiego w Polsce obejmującego cały kraj oraz tereny polskich kontyngentów wojskowych, pełniącego posługę kapłańską pośród żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, został ustanowiony medal „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

Ordynariat został ustanowiony w miejsce działającego w latach 1945–1989 Generalnego Dziekanatu Wojska Polskiego. Tradycją nawiązuje do ustanowionej 5 lutego 1919 przez papieża Benedykta XV Polowej Kurii Biskupiej i Ordynariatu Polowego istniejącego w II Rzeczypospolitej.

Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa Guzdka z dnia 19.10.1918 roku w dniu 30 października 2019 roku Medalem „ W Służbie Bogu i Ojczyźnie” został wyróżniony Honorowy Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej”, mieszkaniec Żegociny - Pan Czesław Pączek. To wyraz uznania za Jego pracę społeczną na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym pamięci o żołnierzach walczących o niepodległość Polski. 

W dniu 7 listopada 2019 roku medal ten został wręczony Odznaczonemu przez Przedstawiciela Ordynariatu Polowego – Rzecznika Prasowego Ordynariatu Polowego, Duszpasterza Osób Pokrzywdzonych, Ich Rodzin oraz Wspólnot Zranionych Przestępstwem – ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępę, któremu towarzyszył ks. por. dr Kazimierz Fąfara, obecnie proboszcz w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej. Przypomnijmy, że Pan Czesław Pączek jest inicjatorem i opiekunem prowadzonej przez Stowarzyszenie Izby Regionalnej w Żegocinie, w której jest bogata kolekcja obrazów religijnych oraz kącik poświęcony Ks. Tadeuszowi Płoskiemu - Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego w latach 2004–2010, który zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Ks. Bp Tadeusz Płoski kilkakrotnie odwiedził Żegocinę i Łąktę Górną i odprawiał tu nabożeństwa. 

- Ten medal, to dla mnie zaskoczenie, ale i ogromna radość i satysfakcja. Serdecznie dziękuję wnioskującym o to wyróżnienie i ks. Biskupowi Guzdkowi za przyznanie – powiedział po dekoracji Pan Czesław Pączek, pierwszy mieszkaniec gminy Żegocina, wyróżniony tym medalem.

Tekst i zdjęcia: Tadeusz Olszewski

Kategorie
Komunikaty