Debata nad raportem o stanie gminy Żegocina za rok 2023

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców gminy, że w dniu  27 czerwca  2024 r. /czwartek/  o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Gminy Żegocina odbędzie się Sesja Rady Gminy na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Żegocina za 2023r.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabrać głos, składając do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenia można składać wg załączonego wzoru najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień , na który zwołana została sesja, tj. 26 czerwca 2024r.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

 W załączeniu:

- raport o stanie gminy Żegocina za 2023r.

- zgłoszenie

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Kępa

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 ZGŁOSZENI1_20240613084754.pdf
Kategorie
Komunikaty