Dobry Start 300+

Szanowni Państwo,

 

od 1 lipca 2021 r. świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Wnioski będą Państwo mogli składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie drogą elektroniczną , poprzez:

 

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które wskażą Państwo we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń 300+ będą Państwu przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+ (w placówkach ZUS lub podczas dyżuru ZUS w innej instytucji), muszą pamiętać o:

  •   dowodzie osobistym,
  •   numerze PESEL dziecka,
  •   numerze telefonu komórkowego,
  •   adresie mailowym,
  •   orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
  •   nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
  •   numerze rachunku bankowego, na który wypłacimy świadczenie.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami:

  •   podczas e-wizyty w ZUS ,
  •   w  placówce ZUS,
  •   w czasie dyżuru ZUS w innej instytucji .

 

Ważne strony internetowe:

 

plakat-17082021-zegocina.jpg
Kategorie
Komunikaty