DOFINANSOWANIE NA REMONT DROGI GMINNEJ „LISÓWKI"

kmirowska
20-02-2022

Droga gminna "Lisówki" w Łąkcie Górnej otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie na remont . Nazwa tej inwestycji to: Remont drogi gminnej nr 580373K na odcinku I - w km od 0+000 do 0+230, na odcinku II - w km od 0+245 do 1+250 w miejscowości Łąkta Górna.

Dofinansowanie wyniesie 65%, a pozostała część będzie pochodziła z budżetu gminy Żegocina. Wartość całej inwestycji to ponad 877 tys. zł.

Droga ta była ostatnio wizytowana przez Pana Wojewodę Łukasza Kmitę, parlamentarzystów z naszego regionu: Panią Poseł Józefę Szczurek-Żelazko, Pana Posła Wiesława Krajewskiego, Radnego Sejmiku Województwa Pana Piotra Dziurdzię.

- Dziękujemy za otrzymane wsparcie, które zapewne nie tylko podniesie komfort jazdy kierowcom, ale przede wszystkim znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych Mieszkańców. Budujemy dla Was. – mówił Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona.

Kategorie
Komunikaty