DRUGIE SZKOLENIE ROTACYJNE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW W TYM ROKU

DRUGIE SZKOLENIE ROTACYJNE MAŁOPOLSKICH TERYTORIALSÓW  W TYM ROKU

 Blisko 500 żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) szkoliło się w ten weekend na terenie Małopolski.

 

Szkolenie

Terytorialsi z Małopolski z przytupem wrócili do szkoleń rotacyjnych. W ubiegły weekend  przy zachowaniu pełnych obostrzeń sanitarnych 11 MBOT realizowała drugie szkolenie rotacyjne w tym roku. Żołnierze z Małopolski szkolili się na terenie Pustyni Błędowskiej, GOSz Pasternik, OSPWL Dęba oraz jednostki wojskowej  w m. Rząska.

Główny nacisk skierowany był na szkolenie strzeleckie w ramach, którego żołnierze doskonalili umiejętności prowadzenia celnego ognia do celów stałych  i ukazujących się. W trakcie  szkolenia medycznego z zakresu BLS (Basic Life Support) żołnierze „szlifowali” umiejętności wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, między innymi z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). 

 

Kto może ubiegać się o służbę w 11 MBOT?

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 11 MBOT jest nadal aktualne. O służbę  w małopolskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 11 MBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Krakowie, Oświęcimiu, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

 

mjr Bartosz KUBAL

Oficer prasowy

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

www.wojsko-polskie.pl/11bot

www.terytorialsi.mil.pl

FB: Wojska-Obrony-Terytorialnej

TT:@terytorialsi

„Zawsze gotowi, zawsze blisko”

201010ide009a.jpg
201010ide012a.jpg
201010ide016a.jpg
201010ide070a.jpg
Kategorie
Komunikaty