DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OTRZYMALI NAGRODY WÓJTA

kmirowska

W środę 13 października, Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Grzegorzem Gołębiem, w obecności Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty Pani Katarzyny Rosiek, Sekretarz Gminy Pani Joanny Pyrz oraz Skarbnik Gminy Pani Małgorzaty Matras spotkał się z Dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Żegocina.

Na początku spotkania, Wójt Gminy Wojciech Wrona powitał zgromadzonych gości, ciesząc się, że po roku przerwy może się z nimi spotkać w szerszym gronie. Podziękował także za cały trud włożony w nauczanie młodego pokolenia, zwłaszcza podczas nauki zdalnej. Złożył także życzenia zdrowia oraz sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, dołączając się do życzeń oraz dziękując w imieniu całej Rady Gminy Żegocina za całokształt pracy.

Następnie, z rąk Wójta oraz Przewodniczącego Rady nagrody otrzymali: Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia Pan Tomasz Cudejko, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bytomsku Pani Lucyna Nowak nagrodzona dodatkowo Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej Pani Halina Pączek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żegocinie Pani Anna Rogala, Dyrektor Przedszkola w Łąkcie Górnej Pani Joanna Sroka, Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie Pani Katarzyna Sutor, Dyrektor Przedszkola w Żegocinie Pani Urszula Wiśniowska. Nagrodę otrzymała także nieobecna na spotkaniu Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rozdzielu Pani Alicja Adamczyk-Brózda.

Po części oficjalnej był czas na luźną wymianę spostrzeżeń oraz omówienie aktualnej sytuacji w oświacie na terenie gminy.


uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6590.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6591.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6592.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6593.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6594.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6579.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6580.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6584.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6585.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6587.JPG
uploads/2021/10/nagrody-dla-dyrektorow/dscf6589.JPG
Kategorie
Komunikaty