DZIEŃ SAMORZĄDOWCA – ŻYCZENIA WÓJTA

kmirowska

Dziś Dzień Samorządowca i 30. rocznica odrodzenia Samorządu Gminnego w wolnej Polsce. Na ręce wszystkich Pracowników Samorządowych, Radnych oraz Sołtysów szczere wyrazy uznania za dotychczasowe poświęcenie, trud i pracę na rzecz Gminy Żegocina.  

Życzę Państwu pomyślnej realizacji prowadzonych przedsięwzięć oraz nieustającego zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech kolejne lata obfitują w sukcesy, będące źródłem społecznego uznania.  

Ponadto życzę Państwu wszelkiej pomyślności nie tylko w sferze zawodowej, ale i osobistej. 

Wójt Gminy Żegocina 

Wojciech Wrona

Iluminacja świetlna Urzędu Gminy w Żegocinie dzięki uprzejmości Technika Światła EventLight Zbigniew Michura.

Kategorie
Komunikaty