DZIEŃ STRAŻAKA I 135-LECIE OSP ŻEGOCINA – 06.05.2023

kmirowska
06-05-2023

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka przybrały niezwykle uroczysty charakter, a wszystko za sprawą połączenia uroczystości z jubileuszem 135-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie. Obchody rozpoczęły się o godzinie 16:00 w kościele parafialnym w Żegocinie, Mszą Świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Proboszcza ks. Bogusława Pasierba. Homilię wygłosił ks. kapelan Stanisław Szczygieł, nawiązując do życiorysu św. Floriana – patrona strażaków. Mszę uświetniła Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Żegociny.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod pomnik św. Floriana w Żegocinie, gdzie delegacje złożyły kwiaty oraz znicze. Następnie udano się na plac Gminnej Spółdzielni i tam kontynuowano uroczystości. Na początku, Komendant Gminny OSP Janusz Stańdo złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie Brygadierowi Przemysławowi Przęczkowi. Następnie dokonano uroczystego wciągnięcia flagi państwowej na maszt. Po tym, prowadzący uroczystość – Pan Wojciech Kępa poprosił Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wronę o powitanie zaproszonych gości, wśród których byli: Pani Józefa Szczurek- Żelazko- Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Bukowiec- Poseł na Sejm RP, Pan bryg. Przemysław Przęczek – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Pan Adam Korta - Starosta Bocheński, Pan bryg. Jacek Ryncarz -Komendant Powiatowy PSP w Bochni, Pan Tomasz Całka - Prezes ZOP ZOSP RP w powiecie bocheńskim, Pan st. asp. sztab. Rafał Mordarski – kierownik posterunku policji w Trzcianie, Ks. Bogusław Pasierb - Proboszcz Parafii Żegocina, Ks. Janusz Czajka - Proboszcz Parafii Łąkta Górna, ks. Stanisław Szczygieł - kapelan powiatowy, Pani Joanna Pyrz- Sekretarz Gminy Żegocina, Pani Małgorzata Matras - Skarbnik Gminy Żegocina, Pan Jerzy Błoniarz- Prezes Zarządu Gminnego OSP, Pan Janusz Stańdo- Komendant Gminny OSP, Druhowie strażacy na czele z Prezesami jednostek, Honorowi druhowie OSP, Młodzieżowa drużyna pożarnicza z Żegociny, sołtys wsi Bytomsko Pani Alicja Guzik, Radni Gminy Żegocina, Pan Kazimierz Pytlik – przedstawiciel Nadleśnictwa w Brzesku.

Następnie głos zabrał Prezes OSP Żegocina Pan Tomasz Janiczek, który w przemówieniu podziękował wszystkim zgromadzonym za obecność oraz przedstawił krótki rys historyczny jednostki OSP Żegocina.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i pamiątkowych statuetek zasłużonym druhom-strażakom. Po tym przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Wszyscy zgodnie podkreślali ogromną rolę jednostek OSP w funkcjonowaniu naszych społeczności, o zmianach zakresu obowiązków strażaków, jakie nastąpiły w ostatnich czasach, goście mówili o ogromnym zaufaniu społecznym, jakim cieszy się ta formacja. Przemówienie wygłosił również Prezes Zarządu Gminnego OSP Jerzy Błoniarz, podkreślając ogromne zasugi druhów-strażaków między innymi podczas powodzi stulecia, jaka nawiedziła Żegocinę w 1997 roku.

Głos zabrał również Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona, który swoje podziękowania skierował do:

- Rządu Polskiego za środki przekazywane na zakup sprzętu dla jednostek OSP, podziękowania składam na ręce obecnych tutaj Parlamentarzystów z naszego okręgu, czyli Pani Poseł Józefie Szczurek – Żelazko, Panu Posłowi Stanisławowi Bukowcowi dziękuję też Parlamentarzystom nieobecnym dzisiaj a którzy wspierali nasze jednostki tj. Panu posłowi Wiesławowi Krajewskiemu oraz Panu Posłowi Piotrowi Sakowi

- dziękuję Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie wraz ze swoimi zastępcami

- dziękuję Zarządowi i Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego a szczególnie dziękuję Panu Radnemu Wojewódzkiemu Piotrowi Dziurdzi

- Dziękuję Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Panu nadbrygadierowi Piotrowi Filipkowi oraz obecnemu na dzisiejszej uroczystości Panu bryg. Przemysławowi Przęczkowi – zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

- dziękuję Panu bryg. Jackowi Ryncarzowi -Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni wraz z wszystkimi strażakami i pracownikami PSP z Bochni

-dziękuję też Panu Kazimierzowi Koprowskiemu Prezesowi WFOŚiGW

- dziękuję Radnym Rady Gminy Żegocina wraz z Panem Przewodniczącym RG Grzegorzem Gołębiem za przekazywane środki z budżetu gminy na bieżącą działalność jednostek OSP oraz zabezpieczanie wkładu własnego gminy do różnych projektów

- dziękuję Prezesowi OSP Żegocina Panu Tomaszowi Janiczkowi za bardzo duże zaangażowanie w rozwój jednostki z Żegociny, podziękowania składam też całemu zarządowi OSP Żegocina oraz wszystkim zaangażowanym druhom strażakom

- dziękuję prezesom i naczelnikom oraz wszystkim druhom strażakom z terenu naszej gminy

- dziękuję Panu Tomaszowi Całce- Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w powiecie bocheńskim

- dziękuję Księżom Proboszczom z Żegociny i Łąkty Górnej dziękuję szczególnie dzisiaj księdzu Kapelanowi Stanisławowi Szczygłowi

- dziękuje Funkcjonariuszom Policji za współpracę z druhami ochotnikami

- dziękuję Panu Staroście wraz z Zarządem i Radą Powiatu

- dziękuję również Lasom Państwowym a podziękowania składam na ręce Pana Pawła Dzięgielowskiego – Nadleśniczego z  Nadleśnictwa Brzesko oraz obecnemu dzisiaj przedstawicielowi Nadleśnictwa Panu Kazimierzowi Pytlkiowi

- dziękuję Prezesowi Gminnego Zarządu OSP Panu Jerzemu Błoniarzowi,

- dziękuję Komendantowi Gminnemu Panu Januszowi Stańdo

- dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Pani Sekretarz, Pani Skarbnik

- dziękuję Panu inspektorowi Wojciechowi Kępie

- dziękuję wszystkim sponsorom i osobom wspierającym nasze jednostki a zwłaszcza jednostkę z Żegociny

Po przemówieniach, zakończono oficjalną część uroczystości.


uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1406.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1407.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1408.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1409.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1410.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1411.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1412.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1413.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1415.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1416.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1417.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1418.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1420.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1421.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1422.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1423.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1424.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1425.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1428.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1429.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1430.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1431.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1432.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1433.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1435.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1436.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1437.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1438.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1440.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1442.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1445.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1446.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1448.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1449.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1450.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1451.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1452.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1453.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1454.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1455.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1456.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1458.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1459.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1460.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1461.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1462.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1464.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1466.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1467.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1468.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1470.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1471.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1473.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1474.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1475.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1476.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1477.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1478.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1479.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1481.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1482.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1483.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1484.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1485.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1486.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1487.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1489.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1491.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1495.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1496.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1497.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1498.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1499.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1502.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1503.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1504.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1505.JPG
uploads/2023/05/jubileusz-osp/dscf1506.JPG
Kategorie
Komunikaty