FIGURA ŚW. FLORIANA W ŻEGOCINIE

kmirowska

Żegocińscy strażacy, na walnym zebraniu w 1991 roku, wpadli na pomysł zagospodarowania placu za tzw. wikarówką. Proboszcz parafii ks. Antoni Poręba wyraził na to zgodę. Staraniem strażaków postawiono na placu ceramiczną figurę ich patrona - św. Floriana. Pomnik został wykonany w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu. Uroczystego poświęcenia figury dokonał w dniu 4 maja 1993 roku ks. Władysław Cabaj - duszpasterz strażaków województwa tarnowskiego.

Podczas wielkiej powodzi w lipcu 1997 roku przez plac, na którym stoi pomnik, przelała się fala powodziowa o wysokości ponad 1 metra. Woda poczyniła olbrzymie zniszczenia, ale pomnik, jakimś cudem, ocalał nienaruszony. W ostatnim dniu 1998 roku chuligani urwali pomnikowi głowę, ale została ona dorobiona i latem 1999 roku figura odzyskała dawną świetność.

Co roku, w dniu Świętego Foriana, swojego Patrona, żegocińscy strażacy podczas uroczystej ceremonii składają pod pomnikiem kwiaty. Także tu, na otaczającym pomnik placu, swoje ślubowanie i pasowanie mają członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. 

Jesienią 2017 roku strażacy Gminy Żegocina zdecydowali uszkodzoną i nadgryzioną zębem czasu ceramiczną Figurę Św. Floriana zamienić na nową. 26 maja 2018 roku odbyła się ceremonia poświęcenia nowej figury. Na początku lipca2018 roku poprzednią figurę przeniesiono do Izby Regionalnej prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. Odnowiona stoi w kąciku strażackim.

 

figura-sw. Floriana Żegocina (4)
figura-sw. Floriana Żegocina (6)
figura-sw. Floriana Żegocina (5)
figura-sw. Floriana Żegocina (7)
Kategorie
Komunikaty