FIGURA ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W ŻEGOCINIE

kmirowska

Inicjatorem wykonania Figury Św. Franciszka z Asyżu jest Franciszek Koszyk. Została ona wykonana nieodpłatnie przez uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu, pracujących pod kierunkiem pani prof. Krystyny Jarczewskiej. Przywozu i montażu figury dokonał także nieodpłatnie pan Tadeusz Janiczek. Poświęceniu figury Św. Franciszka dokonał Prałat Antoni Poręba w dniu 5 października 1997 r. Wewnątrz postumentu, na którym umieszczono figurę jest wmurowany Akt Erekcyjny, na którym zapisano m. in. nastepujące słowa: "Św. Franciszek z Asyżu da Wam słońce, wodę i ukojenie Waszych fizycznych dolegliwości" oraz "Woda - wiara - miłość - sprawiedliwość to dekalog".

Spod figury zaczyna się oznakowany (biało - czerwony), lokalny szlak turystyczny prowadzący do żródełek wody mineralnej w Żegocinie, które także noszą imię Świętego Franciszka z Asyżu. 

"Chroniąc piękno natury chronisz boską iskrę mieszkającą w Twoim sercu...Tobie została powierzona Ziemia jak ogród - rządź nią z mądrością" Św. Franciszek z Asyżu 1188 - 1226 - napis na tablicy umieszczonej pod figurą. 

Kategorie
Komunikaty