FUNDUSZ SOŁECKI 2021 ROZDYSPONOWANY - LISTA ZADAŃ

kmirowska

W miesiącu sierpniu i wrześniu, we wszystkich sołectwach Gminy Żegocina odbyły się zebrania wiejskie, podczas których Sołtysi przedstawili plan rozdysponowania środków z funduszu sołeckiego na rok 2021. 

Na każdym zebraniu, oprócz Sołtysa wsi obecny był Wójt Gminy Wojciech Wrona, który przedstawił bieżący stan wykonania zadań w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 a także opowiedział o innych trwających i planowanych inwestycjach. W zebraniach aktywnie uczestniczył także Przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb, a także radni oraz Mieszkańcy danego sołectwa. 

W przypadku każdego sołectwa, Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zawierającego listę zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 została przyjęta większością głosów. W związku z tym zostaną wykonane następujące zadania: 

ŻEGOCINA: 

 1. Poszerzenie drogi gminnej Nagórze - Góry (koszt: 20.000 zł)

2. Korytka i przepusty na drogach gminnych (koszt: 5.000 zł)

3. Wykonanie fos przy drogach gminnych (koszt: 8.000 zł)

4. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nad cmentarzem, na wykonanym poszerzeniu drogi, asfaltowanie drogi gminnej Nowa Wieś - nad zbiornikiem (koszt: 24.838,20 zł)

 RAZEM: 57.838,20 zł 

BYTOMSKO: 

 1. Mostek pod pagórek do Państwa A. (koszt: 35.097,11 zł)

2. Zatoczki obok Państwa K. i K. (koszt: 10.000 zł)

3. Czyszczenie zamulonych fos (koszt: 10.000 zł)

4. Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej w Bytomsku (koszt: 1.700 zł)

RAZEM: 56.797,11 zł

BEŁDNO: 

1. Remont drogi Wieś od Państwa K. do Państwa J. (koszt: 28.919,10 zł)

RAZEM:  28.919,10 zł

ŁĄKTA GÓRNA:

1. Remont drogi gminnej Ląkta Górna - Podprzylasek - wykonanie nakładki asfaltowej.

2. Remont drogi gminnej Łąkta Górna - Madejówka - Dębiny - wykonanie nakładki asfaltowej.

RAZEM: 57.838,20 zł

ROZDZIELE:

1. Remonter do naprawy dróg (koszt: 7.838,20 zł)

2. Nowa nawierzchnia na drodze "Jochany" (koszt: 20.000 zł)

3. Nowa nawierzchnia na drodze do Państwa S. (koszt: 20.000 zł)

4. Nowa nawierzchnia na drodze do Państwa L. (koszt: 10.000 zł)

RAZEM: 57.838,20 zł

Kategorie
Komunikaty