GMINA ŻEGOCINA PRZEKAZAŁA BOCHEŃSKIEMU SZPITALOWI WIDEOLARYNGOSKOP

kmirowska

Samorząd Gminy Żegocina zakupił dla Szpitala Powiatowego w Bochni wideolaryngoskop Insight iS3-L do intubacji dróg oddechowych. W środę 27 maja nastąpiło jego przekazanie przez Wójta Gminy Wojciecha Wronę oraz Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Gołębia, w obecności Dyrektora Szpitala Jarosława Kyci oraz ratowników medycznych. Sprzęt będzie wykorzystywany przez Zespół Ratownictwa Medycznego i został w całości sfinansowany przez Gminę Żegocina. Jego wartość to prawie 8.500 zł.

- Niech będzie to wyrazem wdzięczności wszystkich mieszkańców Gminy Żegocina za ofiarność służb medycznych w walce z COVID-19. Mam nadzieję, że videolaryngoskop przyczyni się do ratowania życia nie tylko w podczas trwania pandemii, ale i w późniejszym czasie. – mówi Wójt Gminy Wojciech Wrona.

uploads/2020/05/wideolaryngoskop/zegocina-1.JPG
uploads/2020/05/wideolaryngoskop/zegocina-3.JPG
uploads/2020/05/wideolaryngoskop/zegocina-4.JPG
Kategorie
Komunikaty