Gminna Baza Inwentaryzacji źródeł ciepła oraz instalacji OZE

Zapraszamy mieszkańców do współpracy przy tworzenia Gminnej Bazy Inwentaryzacji źródeł ciepła oraz instalacji OZESzanowni mieszkańcy

Wójt Gminy Żegocina zaprasza wszystkich mieszkańców do współpracy w ramach tworzenia Gminnej Bazy Inwentaryzacji źródeł ciepła oraz instalacji OZE na terenie Gminy Żegocina. Zobowiązanie takie ciąży na gminach na obszarach, których występuje przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5. Nasza Gmina należy również do takich, w których dochodzi do przekroczenia pyłu zawieszonego. Największe stężenie zanieczyszczeń występuje w sezonie grzewczym, stąd apelujemy o likwidację istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła. Na wymianę pieca centralnego ogrzewania można skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, finansowanie kotłów na paliwa stałe ze środków publicznych, będzie mogło obejmować:

  • od 1 stycznia 2021 r. wyłącznie kotły na biomasę (z wyłączeniem projektów w trakcie realizacji),

  • od 1 stycznia 2023 r. wyłącznie kotły na biomasę o emisji pyłu do 20 mg/m³ (przy 10% O2).

Pierwszym etapem inwentaryzacji jest ankietyzacja, stąd zapraszamy mieszkańców do pobrania ze strony www.zegocina.pl (zakładka: Informator Gminny/Powietrze/Ankieta) ankiety i jej wypełnienia. Wypełnione ankiety można złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym urzędu gminy, na adres e-mail: gmina@zegocina.pl, na skrzynkę ePUAP: /urzadzegocina/skrytka, za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316. lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do budynku urzędu.

Do wypełnienia ankiety zachęcamy również mieszkańców którzy wypełniali już podobną ankietę w roku 2018 i 2019, 2020, a zmienili sposób ogrzewania budynku, czy zamontowali OZE, prosząc o aktualizację podanych informacji.

Gmina ma obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, budynkach niemieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej na swoim terenie:

  • co najmniej 70 % budynków do końca 2021 roku,

  • co najmniej 90 % budynków do 30 czerwca 2022 roku,

co wynika z zatwierdzonego Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego przyjętego uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku.

Wszelkie informacje na temat pełnej treści Programu dostępne są na stronie: https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/

W związku z obecnie panującą sytuacją pandemii koronawirusa w naszym kraju i utrudnieniami z tym związanymi, tradycyjna forma pozyskania danych u źródła jest ograniczona poprzez wymóg zachowania reżimu sanitarnego.

Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy do pobrania i do zwrotu wypełnionych ankiet do Urzędu Gminy.

Od nas samych zależy, jakim powietrzem będziemy oddychać, a tym samym jaki będzie stan naszego zdrowia.

W razie pytań lub wątpliwości podajemy nr kontaktowy: 14/6484541,

Dziękujemy za współpracę i zwrot ankiety.

Kliknij aby pobrać


Kategorie
Komunikaty