GMINNE OBCHODY 77. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

kmirowska

1 sierpnia 2021 roku o godzinie 17:00 mieszkańcy Gminy Żegocina zgromadzili się przed pomnikiem Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej, aby tradycyjnie już upamiętnić kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego.

Punktualnie o 17.00 rozległ się dźwięk syren, jako upamiętnienie godziny „W”, w której to 77. lat temu rozpoczęło się powstanie zbrojne przeciwko okupującym polską stolicę wojskom niemieckim. Kiedy syreny ucichły, zgromadzeni w podniosłym nastroju odśpiewali Hymn Polski.

Następnie, po rozpoczęciu uroczystości przez Dyrektor SP w Łąkcie Górnej – Halinę Pączek, głos zabrał Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, który powitał wszystkich mieszkańców i podziękował za udział w uroczystości. Po krótkim przemówieniu, ks. proboszcz Janusz Czajka odmówił modlitwę za poległych w walkach za Ojczyznę.

Po wspólnej modlitwie przyszedł czas na wykład okolicznościowy mgr Dominika Guzika, a następnie złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem Stefana Bohanesa. Na zakończenie głos zabrał przybyły na uroczystość Wicestarosta Powiatu Bocheńskiego – Ryszard Drożdżak, nie tylko wspominając wydarzenia sprzed 77 lat, ale także gratulując wspólnocie gminy Żegocina tej pięknej, corocznej uroczystości. Następnie Dyrektor SP w Łąkcie Górnej – Halina Pączek podziękowała wszystkim za przybycie i upamiętnienie tego niezwykle ważnego wydarzenia w dziejach Polskiej historii.


uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5971.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5972.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5974.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5975.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5976.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5977.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5978.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5979.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5980.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5981.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5982.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5983.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5985.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5986.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5987.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5988.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5989.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5990.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5992.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5965.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5966.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5967.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5968.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5969.JPG
uploads/2021/08/powstanie-warszawskie/dscf5970.JPG
Kategorie
Komunikaty