GMINNE OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

kmirowska

1 września, zgodnie z tradycją, pod żegocińskim pomnikiem Poległych za Ojczyznę uczczono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ze względu na bardzo złe warunki atmosferyczne, uroczystość miała skromny charakter. O godzinie 9.00 odśpiewano Hymn narodowy, po czym nastąpiło przemówienie Wójta Gminy Żegocina – Wojciecha Wrony, a następnie złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje: przedstawicieli Samorządu Gminy Żegocina w osobach: Wójta Gminy, Sekretarz Gminy, Radnych, Członka Zarządu Powiatu Bocheńskiego Jerzego Błoniarza a także Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy. 

uploads/2021/09/ii-wojna/2410365622525585732627833122417190616167880n.jpg
uploads/2021/09/ii-wojna/241089801237659944950507699695405243660819n.jpg
uploads/2021/09/ii-wojna/2411114705309255380029593675089534872422579n.jpg
uploads/2021/09/ii-wojna/2411341563473451070666358948479425914606272n.jpg
uploads/2021/09/ii-wojna/2408172642212455466832521355767403546026384n.jpg
uploads/2021/09/ii-wojna/240876439538400557371865741732602163694838n.jpg
Kategorie
Komunikaty