GMINNE ZADUSZKI STRAŻACKIE – 12.11.2022

kmirowska
12-11-2022

W sobotę 12 listopada, w kościele parafialnym w Łąkcie Górnej odbyły się Gminne Zaduszki Strażackie. Druhowie Strażacy wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Żegocina: OSP Bełdno, OSP Bytomsko, OSP Łąkta Górna, OSP Rozdziele, OSP Żegocina, a także OSP Łąkta Dolna (która to miejscowość częściowo należy do parafii Łąkta Górna) zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej, aby uczcić pamięć tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Obecni byli także przedstawiciele policji – funkcjonariusze z posterunku w Trzcianie, aby wspomnieć zmarłych policjantów z terenu naszej gminy. Uroczystość zgromadziła w świątyni nie tylko strażaków, ale także wiernych chcących pomodlić się za dusze tych, którzy kiedyś czuwali nad naszym bezpieczeństwem, Wójta Gminy Żegocina Wojciecha Wronę oraz Prezesa Gminnego Związku ZOSPRP Jerzego Błoniarza.

Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Świętej, przedstawiciele poszczególnych jednostek OSP oraz policji, na polecenie Pana Wojciecha Kępy wyczytywali nazwiska zmarłych strażaków i policjantów z Gminy Żegocina. Następnie rozpoczęło się Nabożeństwo koncelebrowane przez: Proboszcza parafii Łąkta Górna ks. Janusza Czajkę, który przewodniczył Mszy, ks. kapelana Stanisława Szczygła oraz ks. katechetę Mariusza Ogorzelca. Homilię wygłosił ks. kapelan Stanisław Szczygieł.

Po Mszy Świętej, nastąpiło przemówienie Prezesa Gminnego Związku ZOSPRP Jerzego Błoniarza, który w imieniu Zarządu podziękował ks. Kapelanowi Stanisławowi Szczygłowi, ks. Proboszczowi Januszowi Czajce wraz z celebransami za uroczystą Mszę Świętą, a także Wójtowi Gminy Żegocina Wojciechowi Wronie za obecność. Wyraził także wdzięczność wszystkim druhom-strażakom za ich nieustanną służbę i gotowość do niesienia pomocy, nawet kosztem własnego zdrowia i życia.

Po błogosławieństwie udzielonym przez ks. proboszcza Janusza Czajkę zakończono uroczyste Gminne Zaduszki Strażackie.

uploads/2022/11/zaduszki/dscf0184.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0185.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0186.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0187.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0189.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0190.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0191.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0192.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0193.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0194.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0195.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0196.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0197.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0198.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0199.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0200.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0201.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0203.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0204.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0205.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0206.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0207.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0208.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0209.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0211.JPG
uploads/2022/11/zaduszki/dscf0212.JPG
Kategorie
Komunikaty