Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informujeINFORMACJAGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie informuje,

że od dnia 01.07.2020 roku istnieje możliwość składania wniosków  „DOBRY START”  (300+)   za pośrednictwem portalu Empati@ oraz bankowości elektronicznej ( min. KBS i BSR ) .

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Żegocinie


Bożena Orzeł

Kategorie
Komunikaty