Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".

Wójt Gminy Żegocina informuje, że od 1 stycznia br. w Urzędzie Gminy w Żegocinie został uruchomiony  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt obsługiwany jest przez pracownika urzędu gminy w poniedziałki w godzinach od 7.30 do 16.30, a  od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 – sala ślubów na parterze po wcześniejszym umówieniu telefonicznym dzwoniąc pod nr (14) 648 45 41 lub  (14) 648 45 20.

W Punkcie Konsultacyjnym istnieje możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”, jego przygotowanie oraz pomoc w wypełnieniu i złożenie wniosku na dzienniku podawczym UG. Następnie wniosek przesyłany jest przez Gminę  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.

Uruchomiony od stycznia br. Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Żegocina aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.  Utworzenie punktu jest jednym z wymogów Porozumienia  zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a Gminą Żegocina.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z Punktu Konsultacyjnego,  i z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia termomodernizacji budynków, czy wymiany okien i drzwi, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej Gminy.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz założenia „Portalu beneficjenta”, który wykorzystuje mieszkaniec do złożenia wniosku w formie elektronicznej, znajduje się na stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem:  https://portal.wfos.krakow.pl/

Kategorie
Komunikaty