GOPS - Dotacja z budżetu państwa na Rozwój Pomocy Społecznej

znakistronawww.png

PROGRAMY REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dotacja z budżetu państwa na Rozwój Pomocy Społecznej

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie  otrzymał dotację celową
z budżetu państwa na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej w wysokości 19.152,00 zł w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego Gminy Żegocina – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

III podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez profesjonalizację wykorzystania systemów informatycznych, w tym zakresie sprawozdawczości – zatrudnienie specjalisty do obsługi informatycznej;

 IV podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych - poprzez organizację konsultacji i szkoleń prawnych dla pracowników Ośrodka.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ   24.792,00 zł

w tym:

WKŁAD WŁASNY  5.640,00 zł

Kategorie
Komunikaty