GOŚCIE Z HUCISKA Z WIZYTĄ W ŻEGOCINIE

kmirowska
27-07-2022

25 lipca 2022 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy gościło na swoim terenie przedstawicieli Fundacji "Plenerownia" z Huciska (gm. Gdów),   która zorganizowała dla swoich podopiecznych jednodniowy szkoleniowy pobyt w Żegocinie. Główną organizatorką przedsięwzięcia była Pani Katarzyna Zarzycka - Prezes Zarządu Fundacji. 

W imieniu Stowarzyszenia grupę przywitali i oprowadzali szlakiem questu "W gościnnej Żegocinie", a potem także po Izbie Regionalnej: prezes zarządu Tadeusz Olszewski i sekretarz Mieczysław Blajda. 

Fundacja ta zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem, ochroną, promocją dziedzictwa kulturowego oraz edukacją i animacją kulturalną. Łączy działania w terenie, w ruchu, zmienne, różnorodne, w bezpośrednim kontakcie z ludźmi i otoczeniem oraz twórczą pracę, w szerokim i ścisłym znaczeniu tego słowa.

Przejście questu "W gościnnej Żegocinie", w upalne przedpołudnie było dla zróżnicowanej wiekowo grupy trudnym wezwaniem, ale wszyscy (w dwóch etapach) podołali zadaniu, odnaleźli skarb, odcisnęli pieczęcie na otrzymanych drukach questowych ulotek i dokonali wpisu do logbooka. W nagrodę otrzymali gadżety - upominki ufundowane przez Urząd Gminy w Żegocinie. 

Przed przerwą obiadową grupa uczestniczyła jeszcze we własnych interaktywnych zajęciach, odbytych pod kierunkiem własnego instruktora, połączonych z oglądaniem eksponatów zgromadzonych w Izbie Regionalnej.

Po kilku godzinach pobytu w Żegocinie i zrealizowaniu zaplanowanego planu, goście z Huciska odjechali do swojej miejscowości. Dla zdecydowanej większości był to pierwszy pobyt w Żegocinie. 

Pomiędzy członkami Zarządów obu organizacji ustalono, że współpraca będzie kontynuowana, głównie na polu współdziałania ze szkołami i ich uczniami. Stowarzyszenie jest też żywo zainteresowane w realizowaniu przez "Plenerownię" m. in. w oparciu o Izbę Regionalną i inne zasoby Żegociny - "Ekomuzeum między sztuką a życiem".   

Więcej informacji o tym projekcie na stronach Fundacji "Plenerownia" ( www.plenerownia.com/ekomuzeum-miedzy-sztuka-a-zyciem ).

Opracowanie i zdjęcia: Tadeusz Olszewsk i

uploads/2022/07/hucisko/hucisko02.jpg
uploads/2022/07/hucisko/hucisko03.jpg
uploads/2022/07/hucisko/hucisko04.jpg
uploads/2022/07/hucisko/hucisko05.jpg
uploads/2022/07/hucisko/hucisko06.jpg
uploads/2022/07/hucisko/hucisko07.jpg
Kategorie
Komunikaty