Grant na wielowymiarowe wsparcie szkół w zakresie edukacyjnym i psychologicznym uczniów

Gmina Żegocina otrzymała wsparcie z „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych grant 3

w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja Szkół Prowadzących Kształcenie Ogólne,

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem jest  zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek systemu oświaty

prowadzących kształcenie ogólne  w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

Kwota grantu 106 914,43 PLN

Projekt będzie realizowany w okresie styczeń - czerwiec 2023r., 
 

Realizatorem zadania grantowego jest :


 Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w
Żegocinie, 32-731 Żegocina 50,

 Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku, 32
-731 Żegocina, Bytomsko 77,

 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, 32
-731 Żegocina, Łąkta Górna 304,

 Szkoła Podstawowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Rozdzielu, 32
-731 Żegocina, Rozdziele 156,

 Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w
Żegocinie, 32-731 Żegocina 50.

grant.jpg
Kategorie
Komunikaty