GZOZ - informacja o Pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie informuje iż w razie potrzeby udziela pomocy medycznej, obywatelom Ukrainy. Pomoc jest bezpłatna, finansowana z budżetu NFZ.


Decyzja ta została podjęta na podstawie komunikatu NFZ, który informuje iż mamy obowiązek udzielić pomocy uchodźcom z Ukrainy w ramach POZ. Zarządzenie nie zostało jeszcze wydane do wiadomości publicznej.


Przepisy te będą dotyczyć obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Kategorie
Komunikaty