GZOZ w Żegocinie informuje

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żegocinie informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji ambulatoryjnej po przebytym COVID -19.


Rehabilitacja jest refundowana przez NFZ


Warunki kwalifikacji do świadczenia:

- skierowanie

- pozytywny wynik testu

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.

Głównym celem programu fizjoterapii jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności ( w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19 oraz poprawa tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukacja w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.


Wszelkie informacje dostępne pod nr tel. 509 433 041

Kategorie
Komunikaty