II SESJA RADY GMINY ŻEGOCINA, 06.06.2024

kmirowska
07-06-2024

W czwartek 6 czerwca 2024 r. odbyła się II Sesja Rady Gminy Żegocina. Oprócz radnych, obecny był Wójt Gminy Wojciech Wrona, Sekretarz Gminy Joanna Pyrz, Księgowa Maria Wełna, Pani Ewa Bukowiec, Pani Adriana Furtak, sołtys Bytomska Alicja Guzik, sołtys Łąkty Górnej Tadeusz Stary.

Po powitaniu obecnych przez Przewodniczącego Rady Piotra Kępę przystąpiono do podejmowania uchwał, szczegółowo omawianych na posiedzeniu Komisji Rady Gminy:

- Uchwała Nr II/5/2024 w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/6/2024 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Żegocina. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/7/2024 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/8/2024 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żegocina na 2024r. - przyjęta przy dwóch głosach PRZECIW: Zbigniew Michura, Paweł Szymbara i jednym głosie WSTRZYMUJĄCYM: Patryk Krawczyk

- Uchwała Nr II/9/2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2024-2032. - przyjęta przy dwóch głosach PRZECIW: Zbigniew Michura, Paweł Szymbara i jednym głosie WSTRZYMUJĄCYM: Patryk Krawczyk

- Uchwała Nr II/10/2024 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie. - przyjęta przy dwóch głosach PRZECIW: Zbigniew Michura, Patryk Krawczyk

- Uchwała Nr II/11/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Żegocina. - przyjęta przy trzech głosach WSTRZYMUJĄCYCH: Szczepan Jagielski, Zbigniew Michura, Patryk Krawczyk

- Uchwała Nr II/12/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/13/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część A. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/14/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina” – część B. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/15/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina”. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/16/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w Gminie Żegocina. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/17/2024 w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łąkcie Górnej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. - przyjęta jednogłośnie

- Uchwała Nr II/18/2024 o zmianie Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Żegocina z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Żegocina. - przyjęta przy pięciu głosach WSTRZYMUJĄCYCH: Dominik Guzik, Szczepan Jagielski, Patryk Krawczyk, Tomasz Krawczyk, Małgorzata Matras

Następnie, wpisem do protokołu Rada Gminy Żegocina przyjęła poniższe sprawozdania, szczegółowo omówione na posiedzeniach Komisji:

- Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Gminy Żegocina za 2023 r.

- Zasoby Pomocy Społecznej.

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023.

- Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.

- Raport z wykonania programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

W kolejnym punkcie Wójt Gminy Wojciech Wrona przedstawił informację międzysesyjną.

Interpelację na piśmie złożył Radny Zbigniew Michura, a w wolnych wnioskach głos zabrali:

- Wiceprzewodniczący Paweł Szymbara: podziękowanie grupie P.PANC Południe za działalność na terenie naszej gminy

- Przewodniczący Piotr Kępa: informacja o wpłynięciu dwóch pism, prośba o opracowanie systemu nawadniania boiska na stadionie KS Beskid Żegocina oraz poprawę jego kondycji

- Radny Ignacy Rożnowski: pytanie o przetarg na budowę przewiązki i remont boiska

- Radny Tomasz Janiczek: prośba o naprawę ogrodzenia przy przedszkolu w Żegocinie

- Radny Robert Jędrzejek: prośba o utworzenie pasów do punktu widokowego na Widomej

- Radny Tadeusz Stary: prośba o poprawę i wyczyszczenie chodnika przy pomniku Bohanesa, prośba o dosypanie piasku na boisku do siatkówki i placu zabaw, prośba o podcięcie gałęzi na terenie siłowni, prośba o ustalenie pierwszeństwa przy przedszkolu, prośba o koszenie traw, pytanie o otwarcie szkoły, prośba o zdobycie środków na doposażenie świetlic

Po odpowiedziach Wójta do pytań zadanych w wolnych wnioskach, Przewodniczący Piotr Kępa zamknął obrady II Sesji Rady Gminy.


Kategorie
Komunikaty