Informacja dla Beneficjentów projektu OZE

Urząd Gmina Żegocina informuje, że w przypadku wystąpienia awarii na zamontowanej instalacji w ramach projektu pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” w ramach działania 4.1. zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1. rozwój infrastruktury produkcji  energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Beneficjent może zgłosić taką sytuację pracownikowi Urzędu Gminy pod numerem tel.: 14 6484537 lub bezpośrednio do firmy Wykonującej montaż instalacji poprzez wiadomość e-mail, wysyłając formularz zgłoszeniowy lub szczegółowy opis awarii.

Poniżej przekazujemy Państwu adresy, na które należy zgłaszać awarie:

1. INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@sanito.pl; wojciech.harkiewicz@sanito.pl; andrzej.placzkieiwcz@sanito.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: 1 FOTOWOLTAIKA – ZGŁOSZENIE AWARII

2. INSTALACJE SOLARNE:

Zgłoszenie mailowe na adres:

serwis@flexipowergroup.pl

w załączniku formularz zgłoszenia: 4 SOLARY – ZGŁOSZENIE AWARII

WAŻNE: Wszystkie zgłoszenia proszę kierować do wiadomości:

    DOEKOGROUP na adres: awaria@doekogroup.pl

    Urząd Gminy w Żegocinie na adres: fundusze@zegocina.pl  

Kategorie
Komunikaty