Informacja dla Par świętujących Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

Zgodnie z przyjętą tradycją Urząd Stanu Cywilnego w Żegocinie po okresie pandemii powraca do organizowania „Jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego”. W dniu 21 maja bieżącego roku odbędą się obchody rocznic, które miały miejsce w ubiegłych latach. Zaproszenia skierowano w szczególności do par , które  obchodziły srebrne i złote gody.


Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 138 ze zm.) .

Podczas uroczystości nastąpi odznaczenie Jubilatów , którzy złożyli stosowne wnioski w 2021r. Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie . Odznaczenie to, nadane przez Prezydenta RP jest symbolicznym wyrazem uznania, jakie władze Rzeczypospolitej Polskiej i władze samorządowe żywią dla wartości życia rodzinnego oraz wagi, jaką przywiązują do pomyślności każdej rodziny, do trwałego, zgodnego i szczęśliwego związku małżeńskiego. Wspólne życie to próba charakterów, to szukanie kompromisów, to wrażliwość na drugiego człowieka, oddanie i zaufanie.


Do Jubilatów zostały skierowane imienne zaproszenia na organizowaną uroczystość.


Kolejne obchody organizowane będą pod koniec 2022 r. dla par małżeńskich,  które w roku bieżącym świętują swoje jubileusze.


Serdecznie zachęcamy również zainteresowane pary małżeńskie, zameldowane na terenie Gminy Żegocina, które  swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Żegocinie celem zainicjowania procedury. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi wojewodowie, a inicjatywa nadania medalu przysługuje m.in.  organom samorządowym .

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia. Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci wielu wspólnych lat w zdrowiu i pomyślności, życzymy spokoju i życzliwości ludzkiej, a także tego byście doczekali wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.

Serdecznie zachęcamy do wspólnego świętowania.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

/-/ Maria Pławecka-Stańdo

Kategorie
Komunikaty