INFORMACJA LGD DOLINA RABY NA TEMAT SZKOLEŃ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" informuje, że w związku ze zbliżającymi się terminami naborów wniosków zaplanowano dwa szkolenia.

1. W dniu 13 STYCZNIA 2020 ROKU (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. ZASAD UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH - szkolenie przeznaczone jest dla organizacji pozarządowych. Termin naboru pierwszy kwartał 2020 r. 

2. W dniu 20 STYCZNIA 2020 ROKU (poniedziałek) o godz. 16.00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie zaplanowano szkolenie nt. ZASAD UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE NA PROJEKTY GOSPODARCZE tj. podejmowanie działalności oraz rozwijanie działalności gospodarczej - szkolenie przeznaczone jest dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców planujących rozwijać działalność gospodarczą. Nabór wniosków ustalony od 27.01 - 10.02.2020 r. 

Przypominamy, że udział wnioskodawcy w szkoleniu w ramach zakresu z którego planuje złożyć wniosek jest punktowany w trakcie oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru. 

Zapisy na szkolenia pod nr telefonu: 14 685 44 44 lub biuro@dolinaraby.pl. Chęć udziału w szkoleniu należy uprzednio zgłosić do organizatora pod podanymi wyżej kontaktami.

Kategorie
Komunikaty