Informacja o możliwości elektronicznego zgłaszania interwencji dotyczących porzucania odpadów

W związku z nasilającym się zjawiskiem porzucania odpadów oraz ich nielegalnego deponowania na terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz na posesjach osób prywatnych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stworzył interaktywny formularz, który w łatwy i sprawny sposób umożliwia zgłoszenie podejrzenia nielegalnego postępowania z odpadami lub niezgodnego z prawem korzystania ze środowiska.


Formularz zgłoszenia interwencji jest dostępny pod adresem:
https://www.gios.gov.pl/pl/zglos-interwencje-formularz

Kategorie
Komunikaty