Informacja Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w związku z wejściem w życie nowych przepisów Unii europejskiej (UE) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/2031 w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym zachęca do zapoznania się z podstawowymi zasadami rejestracji podmiotów profesjonalnych i zasady paszportowania roślin w oparciu o nowe Rozporządzenie.

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tzw. "roślin przeznaczonych do sadzenia lub przesadzania" takich jak:

• nasiona w znaczeniu botanicznym,inne niż nasiona nieprzeznaczone do siewu,

• bulwy, bulwocebule,cebule, kłącza, korzenie, podkładki, pędy,łodygi,rozłogi, roślinne hodowle tkankowe,pąki, okulanty, sadzonki,

• drzewa i krzewy, krzewinki, sadzonki, materiał szklarski, rośliny w doniczkach lub pojemnikach.Kategorie
Komunikaty