Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie rolniczego handlu detalicznego

10-07-2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U.2018 poz 2242) informuje, że wprowadzone zmiany umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego(np. sklepów, restauracji, stołówek) zlokalizowanych na obszarze powiatu bocheńskiego. 

Ponadto podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny mogą być zwolnione z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą w przypadku określonym w pkt.19 załącznika V do rozporządzenia 1169/2011. Z obowiązku znakowania środków spożywczych wartością odżywczą będą zwolnione podmioty, które jednocześnie produkują żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego w małych ilościach oraz dostarczają ją konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego. 

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni przypomina o obowiązku rejestracji działalności rolniczej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także biorąc pod uwagę zbliżający się okres produkcji owoców miękkich wnosi o rozpowszechnianie informacji wśród producentów owoców miękkich temat obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego tych owoców na etapie produkcji pierwotnej. 

W załączeniu do informacji PPIS w Bochni stosowne informacje ww. sprawach.

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20190712154914_Załącznik_1.pdf
2 20190712154914_Załącznik_2.pdf
Kategorie
Komunikaty