Informacja PUP w Bochni 26-09-2023

Chcesz podnieść kwalifikacje dzięki którym znajdziesz pracę - skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni : Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem ” lub „ Pracownik biurowy z elementami obsługi kasy fiskalnej ”

(   14 614 97 45, 14 614 97 44

Szukasz pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i chcesz skorzystać także ze wsparcia finansowego na zatrudnienie – znajdziesz je w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni .
 Skontaktuj się z nami już teraz - prowadzimy nabór wniosków na organizację staży i prac interwencyjnych – doradzimy w wyborze najlepszej dla Ciebie formy.   

( 14 614 97 10, 14 614 97 41

Zapraszamy do udziału w projekcie  „ Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu bocheńskiego ” dla osób: do 30 roku życia, powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotnych i z niepełnosprawnościami – spełniasz któryś z warunków – przyjdź lub zadzwoń i zapytaj co możemy ci zaproponować. 

Projekt jest dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

#FunduszeEuropejskie

Kategorie
Komunikaty