Sprzedaż preferencyjna  węgla przez Gminę Żegocina dla Mieszkańców Gminy w 2023 roku

Uprzejmie informujemy, że Gmina Żegocina kontynuuje realizację dystrybucji węgla dla naszych mieszkańców, w ramach II tury przyjmowania wniosków w roku 2023.

Informujemy mieszkańców, że z przyczyn logistycznych termin przyjmowania wniosków na preferencyjny zakup węgla na II turę został wyznaczony  do dnia  28 lutego 2023 r.

Cena węgla nie uległa zmianie i nadal wynosi  1800 zł brutto za tonę . Koszt transportu węgla ze składu opałowego do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Zgodnie z ofertą Polskiej Grupy Górniczej w 2023 roku aktualnie dostępny jest węgiel z kopalń:
 1) KWK ROW ruch Marcel – orzech
 2) KWK Piast Ziemowit ruch Wola – Karlik Ekogroszek

Gmina przygotowała mieszkańcom gotowe druki przelewów na węgiel z wypisanymi danymi, które będzie można odebrać na Dzienniku podawczym Gminy w pokoju na przeciw Banku, a następnie dokonać wpłaty obok w Banku.

Prosimy o niedokonywanie płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez pracownika upoważnionego z Urzędu Gminy.

Osoby które chcą dokonać wpłaty z wykorzystaniem bankowości elektronicznej prosimy o wpisanie w tytule przelewu: „ Wpłata za preferencyjną sprzedaż węgla ….. ton kwotę oraz podać imię i nazwisko osoby uprawnionej do zakupu podanej we wniosku .

Uwaga !!

W przypadku płatności realizowanej przelewem prosimy o wpisanie nowego numer rachunku Urzędu Gminy w Żegocinie:   40 8591 0007 4080 0200 1270 0147

 

KWOTA DO WPŁATY:   w zależności od ilości wpisanych ton w złożonym wniosku, będzie wynosiła:

 - 1,5 tony = 2 700 zł,

 - 1 tona = 1 800 zł,

 - 0,5 tony = 900 zł

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do Urzędu, przy czym w pierwszej kolejności nastąpi realizacja tych wniosków, których z powodu braku wystarczającej ilości węgla nie udało się zrealizować w 2022 r., a w awaryjnych sytuacjach poza kolejnością.