Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zgodnie z informacją przekazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Gminy Żegocina informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez przedsiębiorców i instytucje sektora publicznego jak i prywatnego oraz organizacje wszystkich sektorów gospodarki, wpisu do krajowego rejestru systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Podstawę prawną EMAS (ang. Eco-Management and Audit Scheme) stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarzadzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). Adresowany jest do wszystkich rodzajów organizacji zainteresowanych wdrożeniem kompleksowych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska, zarówno przedstawicieli firm, jak i instytucji niekomercyjnych. Certyfikat przyznawany jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska po zarejestrowaniu w systemie ekozarządzania i audytu EMAS oznacza spełnienie przez organizację najwyższych wymogów z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej http://emas.gdos.gov.pl/

Kategorie
Komunikaty