Informacja Wójta Gminy Żegocina

Koło Gospodyń Wiejskich Łąkta Górna złożyła ofertę na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę na realizację zadania publicznego złożoną 21.09.2020 r. w Urzędzie Gminy Żegocina .

Tytuł zadania publicznego: Wydanie książki „ Z nurtem łąkieckich smaków”

Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żegocina, na stronie internetowej pod adresem: www.zegocina.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żegocina. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi, przesyłając je na adres Urzędu Gminy Żegocina, Żegocina 316, 32-731 Żegocina lub na adres e-mail: gmina@zegocina.pl

Wójt Gminy
Żegocina Wojciech Wrona

Załączniki:

Lp. Nazwa załącznika Pobierz
1 20200924133748_SKMBT_28320092410220.pdf
Kategorie
Komunikaty